Conflict Willem II: advocatenbureau moet breuk lijmen

Door AD - Nederlands voetbal, wednesday 2018-07-11 22:06:46

Willem II heeft een rustpauze ingelast als het gaat om het conflict dat is ontstaan tussen de raad van commissarissen en het stichtingsbestuur van de club. Er is een advocatenkantoor uit Breda ingeschakeld dat gaat pogen om de breuk te lijmen. Met die mediation wordt half september begonnen.